Vi hjelper deg med din markedsstrategi!

Slik jobber vi

Vi utvikler merkevarestrategier som våre oppdragsgivere kan etterleve. Å ha kundenes tillit handler om å innfri det merkevareløftet selskapet har satt.

Rådgiving

Råd ved oppdrag for å etablere eller reposisjonere bedriftens merkevare. Vi hjelper deg i arbeidet både strategisk og operativt gjennom målbar markedsføring.

Idé-workshop

De beste ideene oppstår i møtet mellom kunden og Brilliantz. Kunden kjenner selv sine målgrupper best, men har nytte av et blikk utenfra for å nå best gjennom.

Merkevarebygging

Vi hjelper deg med å finne ut av hvordan det står til med din merkevare, og hva som bør legges vekt på i det som blir din nye merkevarestrategi. Med en bevisst strategi for merkevaren din, tar du styringen på hvordan målgruppene dine bør tenke om din bedrift.

Markedsstrategi

Vi hjelper deg å legge din markedsstrategi ved å kartlegge posisjonen til din bedrift og planlegger veien videre for dine markedsaktiviteter. En god markedsstrategi setter en langsiktig retning for markedsplaner og kampanjeplaner, slik at alle tiltak bidrar til å nå bedriftens mål. Brilliantz hjelper deg med strategiarbeidet og oppfølging av markedsplanene.

En Ipad hvor det jobbes med å utarbeide en markedsstrategi

Digital strategi

Strategi handler om å sette mål, legge en plan, prioritere mulige tiltak og ta beslutninger for nå målet. En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. For å kunne lage gode strategier må du ha en klar forståelse om hva du ønsker å oppnå, hvor langt du har kommet og hvordan du skal tette gapet. Når du har denne forståelsen kan du velge hvilke tiltak du skal iverksette.

Storytelling - strategimøter med kunder

Vi er her for å hjelpe deg!

Vi hjelper deg å tiltrekke flere kunder med søkeoptimalisering, innholdsutvikling og teknologi

– synlighet og økt salg

Vi venter på din utfordring!